Įgyvendinti projektai

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektas 2018 metais

Įgyvendinti projektai 2019 sausio 4

2018 m. antrą kartą buvo įgyvendintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas, skirtas stiprinti nevyriausybines organizacijas vienijančias asociacijas. Šio projekto metu buvo atliktos keturios skirtingų savivaldybių teikiamų paslaugų analizes. Šių tyrimų rezultatai  buvo pristatyti konkrečių savivaldybių atstovams bei vietos negalios organizacijoms drauge su rekomendacijomis, ką ir kaip reikėtų stiprinti ir tobulinti. Atliktos šios analizės […]

2015 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo proj.

Įgyvendinti projektai 2016 spalio 17

Projekto tikslas – skleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų kompetencijas, atstovaujant neįgaliųjų teisėms ir jas ginant prisidėti prie neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo bei gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją. Uždaviniai: 1.      Bendradarbiauti su Europarlamentarais iš Lietuvos; 2.      Bendradarbiauti su Europos neįgaliųjų forumu; 3.      Atstovauti neįgaliųjų teisėms įvairiose darbo grupėse; 4.      Kelti neįgaliųjų kompetencijas, didinti neįgaliųjų informuotumą; Projekto įgyvendinimo trukmė 12 […]

Let’s study! – development of training module about disability for VET and HE

Įgyvendinti projektai 2016 birželio 9

Pagrindinis projekto siekis –  remiantis anksčiau įgyvendinto projekto „Let’s Study!“ („Studijuok!“), projekto nr. LLP-PRT-2013-LT-0437 rezultatais – parengtomis rekomendacijomis dėl įtraukaus mokymo proceso organizavimo žmonėms su negalia profesinėse ir aukštojo mokslo mokyklose – parengti mokymų modulį, kuris bus skirtas profesinių ir aukštųjų mokyklų lektoriams, administracijos darbuotojams, kaip organizuoti žmonių su negalia mokymąsi profesinėse ir aukštojo mokslo […]

2016 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas

Įgyvendinti projektai 2016 birželio 9

Projekto tikslas – skleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų kompetencijas, atstovaujant žmonių su negalia teisėms ir jas ginant, telkti visus Lietuvos žmones su negalia ir jas vienijančias organizacijas bendroms veikloms, didinti jų savarankiškumą, ugdyti jų gebėjimus, skatinanti neįgaliuosius gyventi bendruomenėje. Uždaviniai: Didinti informuotumą ir skatinti Konvencijos įgyvendinimo stebėseną visuose Lietuvos regionuose; Aktyvinti neįgaliųjų dalyvavimą visuomenės, sociokultūriniame gyvenime skatinant […]

NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI

Įgyvendinti projektai 2016 birželio 9

„NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI“ – tai 18 mėnesių (2014 rugsėjis – 2016 m. vasaris) trukmės projektas, kurį su „Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų NVO Programos Lietuvoje 2009-2014“ parama įgyvendina asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė […]

B-Inclusive – Adult Education for All!

Įgyvendinti projektai 2016 birželio 9

Įtraukaus švietimo sąvoka suprantama kaip žmonių su negalia galimybė lygiai su visais mokytis toje pačioje aplinkoje tarp savo bendraamžių. Tokiu būdu žmogui/vaikui su negalia sudaroma galimybė tiek gauti kokybišką išsilavinimą, tiek užmegzti tvarius ir ilgalaikius socialinius kontaktus. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 str. „Švietimas“ reikalauja, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, suteikia neįgaliesiems galimybę įgyti gyvenimo […]

Neįgaliųjų NVO ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse

Įgyvendinti projektai 2016 vasario 15

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos žmonių su negalią sąjunga ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina projektą „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse“. Projekto tikslas – stiprinti neįgaliųjų NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimą, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse. Tikslui pasiekti, vadovaujantis JT Neįgaliųjų […]

Projektas C.O.D.E

Įgyvendinti projektai 2015 liepos 17

  Projektą „C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“ (angl. „Coming Out for Diversity and Equality“) įgyvendina partneriai – „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba“, „Lietuvos gėjų lyga“ ir „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS. Projekto „C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“ tikslas – pilietinės visuomenės organizacijų, atstovaujančių diskriminacijai jautrias grupes, aktyvus į(si)traukimas į […]

The History for You and for me (Istorija tau ir man)

Įgyvendinti projektai 2014 spalio 17

Lietuvos neįgaliųjų forumas drauge su partneriais įgyvendina Grundtvig mokymosi partnerystės projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą „The history for You and for me“ – „Istorija tau ir man“. Sutarties numeris LLP-GRU-MP-2012-LT-00121. Turizmas vaidina ne tik svarbų vaidmenį Europos ekonomikoje bet yra labai svarbus neformaliąjame suaugusiųjų švietime bei darbo vietų kūrime, kelia šalies socialinį, kultūrinį lygį. […]

Įvairovės parkas

Įgyvendinti projektai 2014 spalio 17

Vykdytojas: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Partneriai: Lietuvos neįgaliųjų forumas                  Lietuvos gėjų lyga Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu. Tikslas:  skirtingoms tikslinėms grupėms suteikti daugiau informacijos siekiant sumažinti diskriminaciją darbo rinkoje.  Veiklos:  radijo laidų ciklas tolerancijai skatinti; paskaitos-diskusijos bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų, vietos savivaldos atstovams 10-yje apskričių; paskaitos-diskusijos ir […]