Vykdomi projektai

Inovatyvios priemonės – žmonių su negalia bendruomenės aktyvinimui įsitraukti į viešojo valdymo procesus

Vykdomi projektai 2019 sausio 23

Lietuvos neįgaliųjų forumas nuo 2018 lapkričio iki 2021 lapkričio mėn. įgyvendina Europos Sąjungos  fondų finansuojamą projektą “Inovatyvios priemonės – žmonių su negalia bendruomenės aktyvinimui įsitraukti į viešojo valdymo procesus” Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas: 10.1.2-ESFA-K-917 “Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos” LNF planuojamas projekto veiklas įgyvendins kartu su projekto […]