Naujienos

Lietuvos negalios organizacijų forumas

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) jungia 15 įvairioms negalioms atstovaujančių organizacijų.

Kartu mes siekiame, kad žmonės su negalia turėtų lygias galimybes dalyvauti visose socialinio gyvenimo srityse – švietimo sistemoje, darbo rinkoje, visuomeniniame gyvenime.

Apie LNF

Pagrindinė veikla

Naudingos nuorodos

Žmogaus teisių gidas

LNF partneriai

swedich-institiute
nacionalines-lygybes-ir-ivairoves-forumas
norden
invoco
eea-grant
mano teises žmogaus teisių portalas

Pasirinkite šrifto dydį
Keisti fono spalvą